• Posted on

    Is it important to you where you work? Roman Molek, Managing Partner at TRANSEARCH International, highlights the impact corporate culture has on each of us (in Czech).

    Is it important to you where you work?

    Roman Molek on ZaP Web

    Je pro vás důležité, kde pracujete? Jsem si jistý, že ano. V práci trávíme většinu svého života a spokojenost nebo nespokojenost se svou prací výrazně ovlivňuje, zda se cítíme šťa... Read »

    Share this:LinkedInTwitterFacebook